top of page

להט"ב

בסיסו של הטיפול הפסיכולוגי הינו הקשר הטיפולי אשר נוצר בין המטפל למטופל. אמון, דיסקרטיות וחוסר שיפוטיות הם חלק ממרכיבי היסוד הטיפוליים. טיפול בקהילה הגאה דורש, לעתים, העצמה של ערכים אלה, על מנת לאפשר היווצרות הקשר וקיומו של טיפול פורה.

פסיכולוג גיי פרנדלי
bottom of page