top of page

כאב כרוני

כאב כרוני הינה הפרעה נפוצה ביותר, אשר משפיעה על 35% מהאוכלוסיה. כלומר, 1 מתוך 3 אנשים יסבול מהלך חייו מכאב כרוני. הפרעת כאב קשורה לפגיעה ביכולת התעסוקתית של האדם, להפרעות שינה ולפגיעה חמורה ביכולת להתמודד עם פעילויות יומיומיות. הסובלים מכאב משתמשים בטיפולים תרופתיים רבים ולעתים חשים מנותקים מחייהם שלפני ההפרעה.

אנשים אשר סובלים מכאב כרוני, מדווחים על רמת כאב כזו אשר אינה תואמת לקשיי התפקוד ולפגיעה הפיזית בגוף. במילים אחרות, אין קשר בין הפציעה, החבלה, הנזק לרקמות של הגוף לבין המצוקה ממנה סובל האדם.

המונח 'קטסטרופיזציה', או 'הערכת יתר' של היבטים או תואצות של חווית הכאב, משחקים תפקיד משמעותי בקרב המתמודדים עם כאב כרוני. אלו אשר חווים את הכאב דרך משקפי ה'קטסטרופה', כפי שניתן לצפות, יחוו כאב ברמות גבוהות יותר. אולם מעבר לעוצמת הכאב, ל'קטסטרופיזציה השפעות על התפקוד והפגיעה בתפקוד וכן על מצוקות נפשיות כגון חרדה ודיכאון.

ככל הנראה, על פי מחקרים אשר נערכו בשנים האחרונות, הקטסטרופיזציה הזו, איננה תולדה של הכאב עצמו. נראה כי אלו אשר סובלים מכאב כרוני, סבלו בעבר מאותה תופעה של הערכת יתר של אירועים שונים בחייהם. מסקנה זו של החוקרים מחזקת את התפיסה לפיה טיפול קוגניבי התנהגותי (CBT) בכאב יכול לסייע בשינוי והגמשת הערכת היתר, ה'קטסטרופה' הנחווית על ידי האדם אשר סובל מכאב כרוני. כך, למשל, יכול האדם להתמודד עם פחדים והימנעות מתנועה בסיסית כגון הליכה וביצוע פעולות יומיומיות, ובהמשך לכך אף להתמודד עם פחדים מפציעה או פציעה חוזרת. רק אז, יוכל האדם הסובל מכאב כרוני 'לשבור' אט אט את מעגל החרדה וההימנעות, אשר רק מתחזק את הכאב ומגביר תחושות של דכדוך ודיכאון.

אם קראת עד לפה, יתכן ואתה או אחד מבני משפחתך זקוק לתמיכה נפשית. מוזמנים ליצור עמי קשר ולתאם פגישת היכרות.

bottom of page